hasen's tech life

Twitter: @hasen

IPアドレスで接続するのが面倒なのでホスト名を登録した.

# IPアドレスで接続するのが面倒なのでホスト名を登録した.

$ sudo vi /private/etc/hosts
++ nn.nnn.nnn.nnn XXX.HOST.NAME