hasen's tech life

Twitter: @hasen

Bookmark (2016-03-03)

・ウェブアプリケーション開発に新言語を採用したときにインフラで考えたこと
http://yuuki.hatenablog.com/entry/infra-for-newlang
・モンストを支えるインフラの今とこれから
https://speakerdeck.com/isaoshimizu/monsutowozhi-eruinhurafalsejin-tokorekara
・GoTTYでブラウザからルータを操作してみた
http://qiita.com/kooshin/items/8c7dbfc9c5e8a88d1705